Saturday, November 26, 2011

खडकावरला अंकुर

"आयुष्य कितीही खडतर असलं तरी ते आनंदाने फुलवत रहाहे या खडकावरल्या अंकुराकडुन आपणांस शिकता येईल.

No comments:

Followers