Monday, April 14, 2008

कोण म्हणते .......

कैलास हरीष रणधीर आणि स्पेशली प्रदीप तुम्हा सर्वाँसाठी
अमित (कुठेतरी वाचलेली कविता)

No comments:

Followers