Wednesday, February 20, 2008

आपण भेटत राहु.......

आपण भेटत राहु.......
चला दोस्तहो इतके दिवस इथे यायला मिळायला....कविताही पोस्ट करायला मिळाल्यातपण आता तेव्हढ्या रेग्युलरली यायला मिळेल अस वाटत नाही त्यामुळेच...आताशा जे वाटल ते लिहील , तशी ही अर्धीच आहे....पुर्ण नाही लिहु शकलो म्हणुन क्षमा असावी

आपण भेटत राहु
अधुन् मधुन का होइना
इथुन तिथुन् का होइना
पण आत्ता जायलाच हव
वेस ओलांडुन
दुरवरच क्षितीज बोलावतय
खुणावतय...इथले पाश आता विरळ
होतायेत...
घोंघावाणारे वादळवाट बघतय माझी
जरूरी नाही माझ् इथे परतण
पण म्हणुन काही होणार टळत नाही
घडणार घडतचजुन जात नव येत
माझ गाण मलाच
एकू येनार
न मलाच शेवटी गाव लागणार
पण म्हणुनच मी जाणार
मुकपणे....
गोठणार माझ अस्तित्त्व
अजुनच काळोखात बुडवणार...
शेवटचच कदाचित तुम्हाला मी इथे दिसणार....
त्या क्षितीजाला आता माझा प्रवास होणार

(अशीच कुठेतरी वाचालेली कविता )

No comments:

Followers